Пятидесятническая церковь
Chrześcijań„ska Wspólnota Zielonoświą…tkowa
Варшава – улица Przyce 21

•  воскресенье

•  среда

•  пятница

11:00-13:00

19:00-21:00

19:00-21:00

• молодежная служба

• ночная молитва

Суббота

Суббота

18:00-20:00

21:00-24:00